archiv


číslo 2/2021
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Z historie restaurování knih a rekondice Mattioliho Herbáře
Tomáš Bárta Pražák (Národní muzeum, Knihovna Národního muzea)
Náhrobek jako historický pramen pro dějiny ušlechtilé kamenické výroby: příklad západního Slezska
Petra Hečková (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická)
B. Nerecenzovaná část
Porcelánová výzdoba náhrobků na hřbitově v Horním Žďáru
Lucie Bartůňková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Devastace hřbitovů na Tachovsku po roce 1945 a jejich obnova
Pavel Voltr | Jitka Bílková (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická)
C. Zprávy a recenze

číslo 1/2021
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Inkunábule v knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Martin Boukal | Anna Boukalová (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
Rukopisné modlitební knihy z knihovny Státního zámku Litomyšl a jejich výtvarná výzdoba
Vít Večeře (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta) | Ondřej Vobejda (Národní památkový ústav, Státní zámek Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Portrét Jana Zrzavého od Věry Jičínské a jeho příběh
Anna Ptáčková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
C. Zprávy a recenze
Zpráva o stáži v italských Benátkách v rámci programu Erasmus+
Vojtěch Mrověc (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Konzervační zákrok na Braunově Betlémě v Novém lese u Kuksu
Petra Zítková | Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 1+2/2020
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Zapomenutá paměť. Nejstarší kněžské portréty východních Čech
Radek Martinek (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)
Transparentní rentoaláž malířských děl na plátně. Historie, materiály, metody
Dominika Medová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. Nerecenzovaná část
Průzkum pravoúhlých barokních rámů s oválným zrcadlem ze zámku Jaroměřice nad Rokytnou
Klára Schmidtová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Příběhy z obrazů Josefa Voleského
Zuzana Tomanová (Městská galerie Litomyšl)
C. Zprávy a recenze
Spolupráce Fakulty restaurování s ministerstvem kultury v Alžírsku
Karol Bayer (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Nové poznatky z archivu mozaikářského podniku Deutsche Glasmosaik-Gesellschaft Puhl & Wagner
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická)

číslo 2/2019
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Meteorologická družice V. K. Nováka – interdisciplinární průzkum kinetické plastiky
Jan Červinka | Pavel Novák | Vítězslav Knotek | Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická)
B. Nerecenzovaná část
Nová zjištění o životě a díle pozdně barokního malíře Václava Bernarda Ambroziho (1725–1806)
Věra Sejkorová Kašparová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Tisky v knihovně Státního zámku Litomyšl. Jejich stav, vazby a zušlechtěné papíry
Vít Večeře (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
C. Zprávy a recenze
Stanislav Sucharda očima restaurátora. Reportáž z výstavy
Pavel Mrověc (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Umění vetknuté do kampusu
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 1/2019
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Galerie kurátů holických. Příběh tří portrétů z farních sbírek
Radek Martinek (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta / Biskupství královéhradecké)
B. Nerecenzovaná část
Galerie kurátů holických. Restaurování dvou obrazů holických farářů z 18. století
Vojtěch Krajíček (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Slepotisková výzdoba knižních vazeb
Martina Zychová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
C. Zprávy a recenze
Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb
Radomír Slovik (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Plochy, linie a body barokní krajiny mezi Mikulovem a Znojmem
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 1+2/2018
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovu Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy
Pavel Mrověc | Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Historická graffiti jako prameny
Lucie Bartůňková (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací
Kateřina Pulcová | Veronika Pulcová | Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Václav Hradecký a restaurování jeho díla Sursum corda ze sbírky Muzea umění v Olomouci
Klára Schmidtová | Luboš Machačko (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. Nerecenzovaná část
Prieskum a reštaurovanie olejomaľby na plátne: „Zimná krajina s hradom“ od neznámeho nemeckého majstra
Alena Fecskeová | Luboš Machačko (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
C. Zprávy a recenze
Litomyšlský architektonický manuál. Rozhovor s Annou Waisserovou
Vít Večeře (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 2/2017
obsah čísla
A. Recenzovaná část B. Nerecenzovaná část C. Zprávy a recenze
Zpráva o konferenci Sgraffito im Wandel konané ve dnech 1.–4. 11. 2017 v Hildesheimu
Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
O žďárském mramoru a důležitosti mezioborového porozumění
Petra Hečková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 1/2017
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze
Kristen Balogh | Zuzana Slížková Y Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.)
Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?
Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum)
Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek
Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. Nerecenzovaná část C. Zprávy a recenze
Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví
Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)
Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy
Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)
Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 2/2016
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Turismus a jeho dopady na světové kulturní dědictví jako významná kapitola Management Planu
Jitka Šrejberová (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Cesta k prvnímu českému památkovému zákonu
Michal Novotný (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna
Joanna Nowak (samostatný badatel)
Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Porovnání fixativů pro techniku pastel
Kateřina Beranová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Restaurování suchého pastelu na papíru: Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara
Jana Háková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Komplexné reštaurovanie starej tlače z roku 1629 zo zbierok Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Eva Barbuščáková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. Zprávy a recenze

číslo 1/2016
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Zkoumání trvanlivosti exteriérových polymerních tmelů a možnosti použití v památkové péči
Vítězslav Knotek | Martina Nováková | Irena Kučerová | Kateřina Kočí (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Středověké dějiny a stavební vývoj kostela sv. Víta v Jemnici
Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Objekty z papírmašé – historie techniky a její restaurování
Kateřina Šikolová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby
Barbora Vařejková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl) | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Výuka latiny studentů Fakulty restaurování
Tomáš Kupka (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. Zprávy a recenze