archiv


číslo 1/2017
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze
Kristen Balogh | Zuzana Slížková Y Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.)
Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?
Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum)
Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek
Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. Nerecenzovaná část C. Zprávy a recenze
Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví
Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)
Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy
Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)
Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

číslo 2/2016
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Turismus a jeho dopady na světové kulturní dědictví jako významná kapitola Management Planu
Jitka Šrejberová (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Cesta k prvnímu českému památkovému zákonu
Michal Novotný (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna
Joanna Nowak (samostatný badatel)
Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Porovnání fixativů pro techniku pastel
Kateřina Beranová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Restaurování suchého pastelu na papíru: Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara
Jana Háková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Komplexné reštaurovanie starej tlače z roku 1629 zo zbierok Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Eva Barbuščáková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. Zprávy a recenze

číslo 1/2016
obsah čísla
A. Recenzovaná část
Zkoumání trvanlivosti exteriérových polymerních tmelů a možnosti použití v památkové péči
Vítězslav Knotek | Martina Nováková | Irena Kučerová | Kateřina Kočí (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Středověké dějiny a stavební vývoj kostela sv. Víta v Jemnici
Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Objekty z papírmašé – historie techniky a její restaurování
Kateřina Šikolová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby
Barbora Vařejková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl) | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Výuka latiny studentů Fakulty restaurování
Tomáš Kupka (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. Zprávy a recenze