archive


issue 1+2/2018
issue content
A. reviewed articles
Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovu Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy
Pavel Mrověc | Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Historická graffiti jako prameny
Lucie Bartůňková (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací
Kateřina Pulcová | Veronika Pulcová | Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Václav Hradecký a restaurování jeho díla Sursum corda ze sbírky Muzea umění v Olomouci
Klára Schmidtová | Luboš Machačko (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. non-reviewed articles
Prieskum a reštaurovanie olejomaľby na plátne: „Zimná krajina s hradom“ od neznámeho nemeckého majstra
Alena Fecskeová | Luboš Machačko (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
C. reports and reviews
Litomyšlský architektonický manuál. Rozhovor s Annou Waisserovou
Vít Večeře (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

issue 2/2017
issue content
A. reviewed articles B. non-reviewed articles C. reports and reviews
Zpráva o konferenci Sgraffito im Wandel konané ve dnech 1.–4. 11. 2017 v Hildesheimu
Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
O žďárském mramoru a důležitosti mezioborového porozumění
Petra Hečková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

issue 1/2017
issue content
A. reviewed articles
Research on effects of bird excrement on metal materials copper and bronze
Kristen Balogh | Zuzana Slížková Y Kateřina Kreislová (Akademie věd ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky v. v. i.)
Sídliště Komenského Náměstí v Litomyšli. Achillova pata urbanismu města?
Anna Šubrtová | Martina Koukalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Umělecko-průmyslové muzeum)
Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek
Petra Lesniaková | Ivana Studeník Milionová | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
B. non-reviewed articles C. reports and reviews
Příklady participace veřejnosti na prezentaci a uchovávání kulturního dědictví
Petr Hudec (Národní památkový ústav, státní správa v Kroměříži)
Spolupráce Fakulty restaurování s Nadací Stanislava Suchardy
Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování) | Martin Krummholz (Ústav dějin umění AVČR v.v.i.)
Umělecké dědictví poválečné rekonstrukce v česko-nizozemské paralele
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

issue 2/2016
issue content
A. reviewed articles
Turismus a jeho dopady na světové kulturní dědictví jako významná kapitola Management Planu
Jitka Šrejberová (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Cesta k prvnímu českému památkovému zákonu
Michal Novotný (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna
Joanna Nowak (samostatný badatel)
Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů
Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. non-reviewed articles
Porovnání fixativů pro techniku pastel
Kateřina Beranová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Restaurování suchého pastelu na papíru: Portrét ženy v zeleném od Karla Špillara
Jana Háková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Komplexné reštaurovanie starej tlače z roku 1629 zo zbierok Muzea středního Pootaví ve Strakonicích
Eva Barbuščáková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. reports and reviews

issue 1/2016
issue content
A. reviewed articles
Zkoumání trvanlivosti exteriérových polymerních tmelů a možnosti použití v památkové péči
Vítězslav Knotek | Martina Nováková | Irena Kučerová | Kateřina Kočí (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Středověké dějiny a stavební vývoj kostela sv. Víta v Jemnici
Zuzana Křenková (Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Objekty z papírmašé – historie techniky a její restaurování
Kateřina Šikolová (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby
Barbora Vařejková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl) | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
B. non-reviewed articles
Výuka latiny studentů Fakulty restaurování
Tomáš Kupka (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl)
C. reports and reviews