číslo 1/2021Celé číslo ke stažení jako PDF (46,1 MB)

A. Recenzovaná část
Inkunábule v knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Martin Boukal | Anna Boukalová (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
Rukopisné modlitební knihy z knihovny Státního zámku Litomyšl a jejich výtvarná výzdoba
Vít Večeře (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta) | Ondřej Vobejda (Národní památkový ústav, Státní zámek Litomyšl)
B. Nerecenzovaná část
Portrét Jana Zrzavého od Věry Jičínské a jeho příběh
Anna Ptáčková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
C. Zprávy a recenze
Zpráva o stáži v italských Benátkách v rámci programu Erasmus+
Vojtěch Mrověc (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Konzervační zákrok na Braunově Betlémě v Novém lese u Kuksu
Petra Zítková | Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
A. Recenzovaná část
Inkunábule v knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Martin Boukal | Anna Boukalová (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)

Předkládaný článek se zabývá souborem inkunábulí v knihovně Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, přičemž se jedná o první novodobý výzkum tohoto souboru jako celku. Článek seznamuje odbornou veřejnost se všemi jeho tituly (resp. jednotlivými svazky v rámci edičních řad), s jejich vydavatelskou historií, dále si všímá provenienčních záznamů, případně okolností, za kterých byly uloženy na svém současném místě. Jednotlivé svazky jsou dále zkoumány z hlediska kodikologického, především co se týče provedení vazby, tisku a výzdoby. Dílčí pozornost je pak věnována fyzickému stavu svazků, jejich mechanickému poškození, biologickému, popřípadě mikrobiologickému napadení, a také dřívějším restaurátorským zásahům, pokud byly provedeny.

Klíčová slova:
inkunábule, prvotisky, kodikologie, knižní vazba, mechanické poškození, biologické napadení, biblistika, liturgika, Univerzita Karlova, Knihovna KTF UK

Rukopisné modlitební knihy z knihovny Státního zámku Litomyšl a jejich výtvarná výzdoba
Vít Večeře (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta) | Ondřej Vobejda (Národní památkový ústav, Státní zámek Litomyšl)

Příspěvek se zaměřuje na výrazný fenomén druhé poloviny 18. a prvních dvou třetin 19. století, rukopisné modlitební knihy, a to zejména z hlediska výtvarné výzdoby a jejích druhů od výzdoby kaligrafické přes vlastní ilustrace po knižní vazbu. Tyto jevy článek dokládá na deseti ručně psaných modlitbách uložených v knihovně Státního zámku Litomyšl, a významně tak prohlubuje dosavadní poznání této nevelké, nicméně zajímavé knižní sbírky.

Klíčová slova:
rukopisné modlitby, rukopisná modlitební kniha, knižní ilustrace, kresba, kolorovaná kresba, zámecká knihovna, Litomyšl, zámek Litomyšl

Možnosti technické fotografie pořízené upraveným digitálním fotoaparátem při průzkumu uměleckých děl. Průběh fotografování, postprodukce – ultrafialová a infračervená fotografie, falešné barvy
Petra Lesniaková | David Svoboda | Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Infračervená (IRR) a ultrafialová (UVR) fotografie jsou dostupnými zobrazovacími metodami, protože je lze podobně jako některé další širokospektrální techniky pořídit pomocí upraveného digitálního fotoaparátu s vhodným příslušenstvím. Podobně je tomu s ultrafialovou a infračervenou fotografií v tzv. falešných barvách (UVRFC, IRRFC), které se získávají úpravami širokospektrálních snímků a jejich vzájemnou kombinací v počítačových programech. Cílem jejich tvorby je zlepšení čitelnosti nebo zvýraznění a zviditelnění různých jevů oproti původním snímkům. Předkládaný text představuje navazující část rozsáhlejší studie zaměřené na současné možnosti technické fotografie. Jsou zde přiblíženy základní aspekty pořizování technické fotografie v restaurátorské praxi, zahrnující průběh snímání a principy kalibrace, případně základní možnosti jejich standardizace. Experimentální část je potom přednostně zaměřena na ultrafialovou a infračervenou fotografii, jejich kalibraci a procesy postprodukce. V závěru jsou podrobně popsány způsoby tvorby UV a IR snímků ve falešných barvách založené na běžném neboli „klasickém“ postupu v komerčně dostupné aplikaci Adobe Photoshop.

Klíčová slova:
digitální fotografie a dokumentace, technická fotografie, vědecká fotografie, upravený digitální fotoaparát, infračervená fotografie, ultrafialová fotografie, infračervená a ultrafialová fotografie ve falešných barvách

B. Nerecenzovaná část
Portrét Jana Zrzavého od Věry Jičínské a jeho příběh
Anna Ptáčková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Článek shrnuje zajímavá zjištění ohledně díla Věry Jičínské Portrét Jana Zrzavého, který byl na přelomu let 2020/2021 podroben komplexnímu restaurátorskému zásahu. Text se soustřeďuje na historii vzniku díla, předkládá výsledky kulturně-historického průzkumu, který především díky podrobně psaným deníkům a diářům malířky přinesl jedinečné informace o díle. V článku je také stručně nastíněn život Věry Jičínské a Jana Zrzavého a jejich blízký vztah.

Klíčová slova:
Věra Jičínská, Jan Zrzavý, Portrét Jana Zrzavého, portrét, pastel, deníky, zápisky

C. Zprávy a recenze
Zpráva o stáži v italských Benátkách v rámci programu Erasmus+
Vojtěch Mrověc (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)

Konzervační zákrok na Braunově Betlémě v Novém lese u Kuksu
Petra Zítková | Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)